Menu Sluiten

1. Onze evenementen worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Indien een vergunning niet wordt verleend zal het evenement worden geannuleerd.

2. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen. Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. Coufreur Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.

3. Deelnemers mogen geen afval, na vertrek van de markt, achterlaten.

4. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk twee weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.

5. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie aan Coufreur Events van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan wettelijke eisen is niet mogelijk.

6. Coufreur Events zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om aantallen publiek te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Coufreur Events aansprakelijk te stellen voor tegenvallende omzet.

7. Wilt u een kraam boeken voor de volgende markt dan kunt u terecht bij de Marktmeester of raadpleeg de website www.coufreur-events.nl voor de volledige markt agenda. Of stuur een mail naar info@coufreur-events.nl of bel op werkdagen van 10 tot 17 uur naar 0182-787894.

8. Wapens en erotische artikelen zijn niet toegestaan. De organisatie is bevoegd u te verwijderen van de markt indien u toch met dezen producten staat. U dient alle aanwijzingen op te volgen van de organisatie! Volgt u de aanwijzingen niet op dan volgt ook uitsluiting.

9. Coufreur Events werkt met 4 meter kramen. In de meeste gevallen kunt u de auto achter de kraam plaatsen. In sommige gevallen is dat niet mogelijk. U dient dan uw auto van de markt te verplaatsen naar een parkeer terrein/plek.

10. Wij nemen geen sms’jes in behandeling. Dit geld ook als u tijdens een evenement verhindert bent.

11. Het verschuldigde inschrijfgeld blijft staan als de inschrijving door de ingeschrevene wordt geannuleerd korter dan twee weken voor de marktdatum.
12. De deelname aan een evenement is definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Coufreur Events is bijgeschreven.
13. Coufreur Events is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.

14. Coufreur Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden. Indien er officieel besloten wordt dat de markt geen doorgang mag vinden (i.v.m. slechte weersomstandigheden) heeft u geen recht op restitutie van uw inschrijfgeld.

15. Deelnemers die na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort.

16. De bevestiging/ factuur is niet voor een specifieke plek van een specifieke grote op het evenement, maar voor een plek ter grote van het aantal bevestigde kramen en/of meters ergens op het evenement. Plattegronden die wij u voor of na het sluiten van de overeenkomst toesturen alsmede de toewijzing geven slecht een indicatie van wat misschien mogelijk zou kunnen zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De marktmeester is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen.

17. Mocht Coufreur Events om wat voor reden dan ook het op de bevestiging/ factuur vermelde aantal kramen en/of meters niet of niet in zijn geheel kunnen leveren, zal Coufreur Events het betaalde inschrijfgeld reduceren tot het bedrag overeenkomend met de wel geleverde kramen en/ of meters. Coufreur Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving als gevolg van het minder geleverde aantal kramen en of meters.

18. U gaat akkoord met alle bovenvermelde voorwaarden.

19. Wij zullen uw wensen zo goed als mogelijk uitvoeren.